Motorcykel rejser MC Rejser i USA MC-rejser hvem er vi Find din MC rejse i USA Rejsebetingelser til en Mc rejse i Amerika Foto og video fra en MC tur i USA
Disse rejse betingelser er gældende for 2019 programmet - Ved ændring i betingelserne har deltagerne, som allerede er tilmeldt en tur ret til tilbagebetaling af depositum inden for 14 dage. Afstår man fra at benytte sig af tilbagebetaling inden for den fastasatte frist på 14 dage har man accepterede de nye betingelser.

Pris Garanti der er noget værd...

Hos MC USA tilbyder vi prisgaranti på alle vores MC rejser - Ud over at være Danmarks mest erfarne team på motorcykel rejser i USA får du også pris garanti på din tur - Ved bestilling af din tur matcher vi simpelthen alle sammenlignelige tilbud fra Danske rejse arrangøres offecille rejse program og ikke nok med det vi giver dig $100 i findeløn for din ulejlighed hvis ikke vores pris er bedst på turen. Så simpelt er det.


Bestilling:

Rejserne på dette websted kan bestilles hos MCUSA.DK
Bestilling kan ske via internettet.


Husk:
- At du først er endelig tilmeldt turen, når du har indbetalt depositum.
- At når du rejser i USA skal du have en rejseforsikring da man ikke er dækket af sygesikringen i USA

Vi anbefaler at man tegner rejseforsikring og afbestillingsforsikring.
- Klik her for en års rejseforsikring med dækning på kr. 10.000 på selvrisiko på lejede køretøjer. (ca. kr. 680 for en person)
- For afbestillingsforsikring tjek dine forsikringer og forhør dig i dit forsikringsselskab eller tegn den sammen med din rejseforsikring.

Priser:

Alle priserne på hjemmesiden er angivet i dollars og D.kr til en omregnet kurs (6,2), da dollarkursen dagligt svinger op og ned - Vi gør opmærksom på at rejsen købes i dollars og afregnes efter den aktuelle dollarkurs 90 dage før afrejsedagen. Udover rejsens pris opkræves et ekspeditionshonorar på 295 kr. pr. pers. Købes der kun landarrangement f.eks. kun MC leje, opkræves der et ekspeditionshonorar på 595 kr. pr. pers. og MC USA er i den forbindelse kun formidler imellem kunden og udbyderen i USA og kan ikke efterfølgende gøres ansvarlig for forhold der vedrører denne ydelse evt aflysning eller andet det er alene et forhold mellem kunden og f.eks. udlejeren i USA. Desuden opkræves 79 kr. pr. pers. for produktansvarsforsikring for alle, som er rejsebureauets ansvarsforsikring, der dækker eventuelle ansvar i henhold til lov om pakkerejser. Det er gratis at kurssikre sin tur hvis dollarkursen er lav og det kan man gøre når som helst op til 90 dage før afgang. (læs mere om kurssikring af rejsen længere nede)

Da største delen af alle udgifter forbundet med en MC-rejse i USA afholdes i Dollar, udregnes alle ture i dollars, sådan har det altid været i branchen. Selv om priserne står angivet i D.kr er det altid angivet/beregnet på baggrund af en antaget dollarkurs - Dette kan give anledning til justeringer i den angivende kr-pris når dollaren stiger eller falder i forhold til den kurs der ligger til grund for beregningen af kr-prisen (det vil sige at turen kan bliver lidt billigere/dyrer op til 90 dage før afrejse. Nogen rejse udbyderer anfører ikke hvilken kurs der ligger til grund for beregningen af rejsens pris og dermed kan det være svært at gennemskue om en efterfølgende regulering er rimelig (dette er ikke lovligt). Vi har derfor anført priser i både kr. og dollar hvor dollar prisen ikke ændre sig (rejsens pris) og krone prisen er variabel da den er lavet på baggrund af en antaget kurs. Dermed vil en lav dollarkurs komme vores kunder til gode - Ved en høj dollarkurs vil vores gæster ikke blive mødt med store efterreguleringer, da dollarprisen på rejsen stadig er den samme - og har du kurssikret har du også scorret en kursgevinst. Dollarprisen for turene fastlægges endeligt 6 mdr før afgang, som er tidspunktet hvor vi kan få Fly - Hotel og MC priser for det kommende år. Dette giver sjældent anledning til væsentlige prisændringer.

Vi forbeholder os ret til at regulerer priserne frem til 20 dage før afrejse hvis vi skulle blive mødt med uvarslede prisstigninger på MCleje-Hoteller- Fly - ændringer i transportudgifter, herunder skatter, afgifter, brændstofpriser, lufthavn , startafgifter o. lign.mv. En prisændring vil blive varslet snarest muligt og senest 20 dage før afrejse.

Ratebetaling

Alle ture i vores program kan bestilles og betales i rater (rate betaling) – Det gør man opmærksom på når man bestiller sin tur ved at skrive  rate-betaling i kommentr feltet og det mdr. beløb man ønsker at betale pr. mdr. dog min. Kr 800.- pr mdr.
Ved bestilling med rate-betaling indbetales depositum som er min. Kr. 2500.- gerne mere - Restbeløbet forfalder og opgøres 90 dage før afrejse. Se et eksempel på rate-betaling her.

Gratis kurssikring:

Vi tilbyder alle vores gæster en gratis kurssikring på rejsen. Da mange bestiller deres tur 1-2 år ud i tiden er det ikke muligt at vide hvordan dollar og kr. kursen ser ud når rejsen skal afvikles. Derfor kan man hos MC-USA kurssikre sin rejse indtil 3 mdr. før afgang og slippe for ubehalige overraskelser pga. udsving i valutaerne. Man kan også vente og indbetale restbeløbet 90 dage før afrejse til dagen sollarkurs - Eller kurssikre i sin egen bank hvis man ønsker det. MCUSA kan ikke gøres ansvarlig for evt. kurstab. Alle rejse udbydere har kalkuleret de danske priser på en anslået dollarkurs og alle har en klausul om efter-regulering i tilfælde af valutastigninger.

Sådan kurssikre du din tur:

Man kurssikre sin rejse ved at indbetale restbeløbet på rejsen til turens konto nr. som man finder under sin tilmelding, samt sende en mail med turens og deltagerns navn/e med beskeden "kurssikring" til info@mcusa.dk - Så kurssikre vi rejsen for dig til dagens dollarkurs.

 

Betalingsbetingelser:

Uanset om man ønsker at kurssikre sin tur eller ej gælder følgende betalingsbetingelser.

Ved tilmelding Kr.5.000,- pr. person. (Tilmelding er bindende når 1 betaling kr. 5000.- er indbetalt.)

Rest betaling forfalder til indbetaling 90 dage før afrejse.

Ved rest betaling 90 dage før afrejse fastlåses dollarkursen for turen og prisen i D.kr. omregnes iht. dagens dollarkurs med mindre man har valgt kurssikring på et tidligere tidspunkt.

Afbestillingsforsikring:

Afbestillingsforsikring skal man tegne ved eget forsikringsselskab - MCUSA.DK tilbagebetaler ikke allerede indbetalte rater, her skal kunden ved afbestilling gøre brug af sin afbestillings forsikring efter gældende regler. Efter bindende tilmelding vil vil kr. 5.000 således ikke være refunderbare, 6 mdr. før afrejse vil kr. 10.000 ikke være refunderbare og 90 dage før afrejse vil man ikke kunne få tilbagebetalt nogen del af rejsens pris og hæfter for hele rejsens pris. Evt. afbud skal fremsendes skriftligt til MC USA Aps. Ovennævnte rater gælder også ved kurssikring - Ved afbestilling af en tur med ratebetaling opkræves ud over de alm. Regler for afbestilling også et administrations gebyr på kr. 3500.- Vælger man at kurssikre og efterfølgende afbestiller sin rejse kan der forkomme kurstab i forhold til tidspunkter hvor kunden valgte at kurssikre. MCUSA kan ikke gøres ansvarlig for evt. kurstab.

Betaling skal være os i hænde senest 8 dage efter fremsendt opkrævning - Aftalen er bindende for deltageren, når 1 betaling, depositum og/eller rate er betalt, og ved indbetalingen bekræfter kunden at have læst dokumentationen på webstedet og vores betingelser - og godkendt de for rejsen gældende vilkår herunder særlige vilkår ved afbestilling.

Særlige betingelser

MCUSA.DK returnerer ikke allerede indbetalte beløb/ depositum og/eller ratebetalinger. Hverken helt eller delvist iht. ovennævnte betalings rater. Har man valgt at kurssikre en rejse og indbetalt hele beløbet - Vil overskydende indbetaling kunne udbetales med fradrag af ovenstående rater - MCUSA.DK kan ikke gøres ansvarlig for evt. kurstab i forbindelse med denne uventede udbetaling og kunden må gære brug af sin afbestillings forsikring efter gældende regler.
Rejse arrangøren kan ikke gøres ansvarlig for forhold som uventet måtte opstå (force majeure) eller som følge af strejker eller lockout som rejsearrangøren ikke har nogen inflydelse på - Dette vil være et forhold imellem rejsedeltageren og dennes forsikringsselskab. Som kunde hos MC USA accepterer man at der tagers billeder undervejs på rejsen og at disse billeder deles offentligt på MC USAs FB side med mindre man udtrykkeligt giver MC USA besked herom.

Kørekort:

Gæsterne medbringer selv gyldigt kørekort - Dansk kørekort er ok

Inkluderet i rejsens pris:

Prisen og eventuelle tillæg er anført under omtalen af de enkelte rejser og er baseret på, at 2 personer deler et dobbeltværelse. Prisen er ligeledes baseret på, at du følger gruppen ud og hjem (gruppebillet).

Indkvartering

MCUSA.DK forbeholder sig ret til at benytte andre hoteller af samme standard, end de i programmet nævnte. På visse hoteller kan der forekomme uensartede værelser. Ønsker man som ene rejsende at dele et dobbeltværelse, kan dette kun lade sig gøre, såfremt en anden ene rejsende af samme køn har samme ønske. Ellers opkræves eneværelsestillæg.

Sygesikringsbevis:

Ved ture til USA gælder Det Gule Sygesikringsbevis ikke – her påhviler det deltageren selv at tegne en rejsesygeforsikring som dækker i USA.

Deltagerens ansvar:

Deltagere, der ikke møder på rette tid og sted eller ikke kan rejse på grund af manglende rejsedokumentation, ugyldigt pas, afvisning af immigrationsmyndigheder, nødvendige visa eller eventuelle vaccinationer, eller andre årsager kan ikke forvente nogen godtgørelse. Er deltageren ikke dansk statsborger, påhviler det deltageren selv at søge oplysning om de krav, der stilles for indrejse i det pågældende land. Ved rejser i USA skal passet have en gyldighed på 6 måneder efter rejsens afslutning. Eventuel afvisning ved indrejse i USA – uanset grund - er deltagerens eget ansvar og betragtes som udeblivelse fra turen og deltageren kan efterfølgende ikke gøre krav gældende imod rejseudbyderen i forbindelse hermed.

Forsinkelser og aflysninger af fly kan forkomme og det har rejseudbyderen ingen indflydelse på - Krav i den forbindelse er en sag mellem den rejsende hans forsikringselskab eller flyselskabet - Krav vedr. forsinkelser eller aflyste fly kan ikke gøres gældende over for rejseudbyderen.

Alle deltagere har pligt til at rette sig efter anvisninger fra rejseleder, hotelejere, motorcykeludlejer, transportselskaber og lign. i forbindelse med gennemførelse af rejsen. Den enkelte deltager er selv ansvarlig for enhver skade som de måtte få eller pådrage andre under rejsen herunder materielle skader af enhver art. Danskere der rejser til USA er under Visa Waiver programmet og skal inden afrejse ansøge og godkendes via hjemmesiden:
https://esta.cbp.dhs.gov/esta/esta.html?language=da
Det skal understreges, at afgivelsen af disse oplysninger, samt rigtigheden af disse, alene påhviler den rejsende. Manglende, eller ukorekt afgivelse af oplysninger, kan medføre omfattende konsekvenser for den rejsende. MCUSA.DK har intet ansvar for afgivelse af ovennævnte oplysninger, hvorfor MCUSA.DK ikke kan blive mødt med krav, der måtte udspringe heraf grundet manglende, eller mangelfulde, oplysninger. Spørgsmål i forbindelse med afgivelse af oplysninger skal rettes til den amerikanske ambassade i Danmark – for flere oplysninger om denne se http://denmark.usembassy.gov/

MCUSA.DK stiller følgebil til rådighed under rejsen - Følgebilen fungerer som servicevogn under rejsen og kan bruges til transport af bagage, kufferter og MCer med tekniske problemer eller andet. Dette forgår på deltagerens eget ansvar og rejseudbyderen kan ikke gøres ansvarlig for nogen for for skader på MC eller bagage af nogen art under transporten herunder bortkommen bagage uanste årsagen hertil - Det gøres opmærksom på, at vejene kan være ujævne og der kan være mange sving og stigninger og skader under transporten kan forkomme. Vi er naturligvis behjælpelige på en hver tænkelig måde med at få MC op i bilen osv. Rejse deltagere der har betalt for en MC vil skulle indgå i et kontraktslig forhold med MC-udlejeren i USA - Det kontraktslige forhold er imellem deltageren og MC udlejeren og rejseudbyderen kan ikke drages til ansvar for nogen forhold i den forbindelse - kontraktsforholdet er alene imellem deltageren og MC udlejeren ,rejseudbyderen formidler udelukkende kontakten og betalingen for lejeperioden. Rejsebureauet er ikke ansvarlig for forhold vedr. erstatning, refundering o.a. Kontrollér altid hvad du underskriver, da du hæfter for det.

Ydelser under turen:

Hvis deltageren fravælger at følge den fastlagte tur sammen med gruppen, hvori der ifølge programmet indgår rundtur eller lignende, har deltageren ikke krav på at få disse udgifter godtgjort. Alle ydelser som er inkl. i prisen er nævnt på hver enkelt tur under "inkl. i turens pris". Det vil under turen være muligt at fortage forskellige tilvalg ud over de ydelser der er inkluderet i prisen på rejsen ligesom benzin, olie, entreer mv. ikke er inkl. i prisen med mindre det specifikt er nævnt under rejsen. Man betaler således mad, drikkelse, benzin, indgange mv. for sig selv og sin MC under turene.

Motorcykler:

Ønsket om motorcykeltype opfyldes, så vidt det er muligt. Opgiv altid 1. og 2. prioritet. MCUSA.DK kan ikke garantere, at den ønskede motorcykeltype er til rådighed ved ankomsten. Ved ankomsten til USA udleveres udlejerens handels-betingelser, som skal afleveres i underskrevet stand samtidig med udlevering af motorcyklen. Leje og drift af motorcykel er et forhold udlejer/lejer imellem. Ved driftforstyrelser, f.eks. motorskade osv., ydes erstatning efter udlejers regler.
Det omtalte depositum erlægges som Finish Line Coupon Code 2014 et print af kreditkort hos udlejeren (Visa, Diners, Mastercard eller American Express) - depositum kan ikke betales kontant til udlejeren. Uden dette print udleveres motorcyklen ikke. Det er derfor en nødvendighed at du har rådighed over et af ovenstående kreditkort, og at du sørger for via din bankforbindelse, at der er det nødvendige rådighedsbeløb, dog min. $ 2000,- (mere herom under motorcykelforsikring)
Ved haveri, motorskade eller andet driftstop kan det ikke forventes, at udlejer omgående stiller anden motorcykel til rådighed.
Må turen afbrydes eller ændres p.g.a. uheld, haveri eller vejrforhold, ydes der ikke erstatning. MC USA kan ikke gøres ansvarlig for uheld som opstår undervejs på turen men er udelukkende en sag immelem de involverede parter. Kan deltagerne ikke nå frem til det planlagte overnatningssted pga. uheld, haveri eller vejrforhold, er en anden overnatning for egen regning.
Ved uheld med personskade er rejselederen behjælpelig med at skaffe lægehjælp og kontakte deltagerens forsikrings selskab (SOS) hvorefter de overtager– herefter vil rejselederen fortsætte turen sammen med resten af gruppen.
Ved uheld med mekanisk skade forsøger rejselederen, så vidt det er muligt, at finde et værksted, der kan påtage sig en evt. reparation. Havererede motorcykler kan nogen gange anbringes i lastbilen og transpoteres til nærmeste værksted - Dette foregår på deltagerens ansvar – passagerer forsøges anbragt på andre deltageres motorcykler. Førerhuset på lastbilen kan ikke anvendes til passagertransport.

Motorcykelforsikring:

Der er i alle vores motorcykelrejser til USA inkluderet en forsikring pa motorcyklen. Gæsterne hæfter dog for selvrisikoen som er $1500.- eller $ 2000.- alt efter udlejer. Hvis der sker uheld, eller motorcyklen bliver stjålet. Du hæfter for dette beløb, uanset om du selv er skyld i skaden – regres overfor modpart er en sag mellem dig og modparten. Du skal, inden du får motorcyklen udleveret, stille et sikkerheds-depositum – dette kan kun ske ved, at du afleverer et print af dit kreditkort. Du skal altså ikke stille med kontanter. Når du afleverer motorcyklen tilbage i ubeskadiget stand, annulleres beløbet på dit kreditkort. Den rejse-forsikring vi anbefaler dækker selvrisiko på lejede motorcykler op til kr. 10.000.- derved er evt. selvrisiko enten helt eller næsten udlignet. Da forsikringer løbende ændres opfordres du til altid at spørg i dit forsikringsselskab før du tegner en forsikring.

Afbestillings forsikring - manglende betaling og ændring af rejsen:

Afbestilling på grund af sygdom eller andet - Det påhviler deltageren selv at tegne afbestillings og sygdomsforsikring - Dette kan gøres billigere end de forsikringer der normalvis tegnes ved køb af rejse.

Ændring og afbestilling af rejsen
Rejsen kan ændres omkostningsfrit indtil 1 rate betaling er indbetalt herefter er aftalen bindende. For afbestilling af pakkerejser (fly samt anden turistmæssig ydelse) er de generelle anulleringsregler følgende: Annulleres rejsen op til 6 mdr før afrejse betales kr. 5000.- pr person fra 6 mdr - 90 dage før afrejse betaler deltageren kr. 10.000 per person. 90 dage før afrejse forfalder restbeløbet til betaling og deltageren hæfter herefter for hele rejsens pris uanset om der er indbetalt rettidigt. Ved manglende betaling af nogen del af rejsens pris 60 dage før afrejse forbeholder MC USA sig ret til at annulere alle bestillinger, som er fortaget til deltagerens tur. Deltageren er herefter ikke berettiget til refusion af nogen art. Indgår køb af billetter til fx teater, koncerter, udflugter, MC-leje eller lignende, er disse ikke refunderbare. Ændring af MCer eller værelses valg kan frit ske frem til 3 mdr før afrejse. Herefter kan ændringer kun fortages efter nærmere aftale og imod et Admin. gebyr på kr. 2500.- pr. person. Fraråder Udenrigsministeriet rejse til et rejsemål kan rejsen annulleres imod et administrations gebyr på kr. 2500.-. Se udenrigsministeriets hjemmeside www.um.dk

Overdragelse af rejser / Gavekort
Overdragelse af rejser/gavekort til anden person/er ikke altid muligt. Check altid med rejsebureauet om gældende regler for din rejse/gavekort inden du foretager dig noget. Såfremt at det er muligt foretager rejsebureauet ændringerne imod et imod et Admin. gebyr på kr. 2500.- pr. person. Gavekort er gyldige i op til 2 år.

Afbestilling ved sygdom
Det anbefales at tegne en afbestillingsforsikring, som dækker omkostninger såfremt deltagelse i rejsen umuliggøres på grund af akut sygdom eller tilskadekomst, som kræver hospitalsindlæggelse, lægeordineret sengeleje.

Alle deltagere er omfattet ad DEN DANSKE REJSEGARANTI - Se nederst i betingelserne.

Aflysning fra MCUSA.DK´s side

For at gennemføre en rejse skal der i reglen være minimum 14 deltagere. Hvis en aflysning er nødvendig, får deltagerne besked senest 30 dage før afrejse med tilbud om anden rejse eller tilbud om tilbagebetaling af alle indbetalte beløb - Eller gennemførelse af rejsen mod et tillæg. Ved bestilling af MC-Leje uden hoteller og fly er man ikke dækket af rejsegarantien og man er underlagt de samme betingelser som MC USA er underlagt af leverandøren. Aflysning kan ske op til 3 uger inden afgang eller hvis der sker pludslige ændringer fra Mc-udlejeren. MC USA kan ikke holdes ansvarlig for evt. ændringer eller aflysninger fra udlejeren i USA men er alene formidler af Leverandørens tilbud.

Prisændringer:

Alle rejser afregnes til den angivet dollarpris
- Ved pludslige ændringer i transportomkostninger, skatter, afgifter, hotelpriser, fly, forsikring, mc-leje, gebyrer mv., som vi ikke har nogen indflydelse på, forbeholder vi os ret til at opkræve tillæg. . Tillæg kan blive varslet indtil 20 dage før afrejsen. Ovennævnte faktorer som kan have indflydelse på priserne er eksempelvis tillæg fra flyselskaber eller Mc udlejer (et eksempel kunne være olietillæg som flyselskaberne forbeholder sig ret til - Det har vi dog ikke oplevet endnu - Derudover kender vi kun priser fra hoteller og mc udlejer 11 mdr.frem - derfor er priser over 11 mdr. ud i fremtiden også indikationspriser og kan tilrettes hvis vi mødes med store prisstigninger - men det har vi til dato ikke været ude for. Reguleringer kan varsles fra 6 mdr før og indtil 20 dg. før afgang - Vi gør dog alt hvad vi kan for at holde prisen nede.

Reklamationer:

Eventuelle reklamationer under rejsen skal straks fremsættes overfor arrangørens repræsentant på stedet og rejsebureauet, således at en fejl/mangel kan afhjælpes med det samme og med mindst mulig ulempe. Manglende reklamation til rejsebureauet vil medføre tab af retten til senere erstatningskrav. Bemærk, binder du dig kontraktligt med din underskrift på et dokument, fx ved udlevering af lejebil eller motorcykel, vil denne være bindende, uanset hvilke mundtlige informationer der måtte være afgivet. Rejsebureauet kan i disse tilfælde ikke være behjælpelig med erstatning, refundering o.a. Kontrollér altid hvad du underskriver, da du hæfter for det.

Efter hjemkomst

Fremsendes evt. reklamationer skriftligt til rejselederen inden 8 dage - Det er en betingelse at rejse deltageren har gjort opmærksom på reklamationen undervejs på turen for at sagen efterfølges kan behandles.

Forbehold:

MCUSA forbeholder sig ret til ændringer i rejsebetingelser, rejseruter, datoer, priser, indkvartering o.s.v., hvis det af uforudsete grunde skulle blive nødvendigt. Vi tager forbehold for trykfejl.

DEN DANSKE REJSEGARANTI:

Alle rejsekunder er omfattet af den Danske garantifond. Vores Reg.nr i fonden er: 2511
 

Ture

 
   

Nyhedsbrev

 
Få de sidste opdateringer og informationer.

Navn
Email
 

 
 

 
 
Copyright © 2011 Drømmerejser I USA. Alle rettigheder forbeholdt. Følg os på: Forside | Kontakt | Rejser